Bericht

Geen padelbanen bij Tennisclub Hoogland

Geplaatst op 3 december 2022, 15:36 uur
Illustration

Padel groeit hard in Nederland. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk deze sport is en raken verslaafd. Daarom besloot ook het bestuur van Tennisclub Hoogland (TCH) te onderzoeken of het mogelijk is om padelbanen te realiseren. Een speciale commissie van deskundigen werd opgericht, deed onderzoek en bracht advies uit. Het bestuur besloot het advies te volgen: geen padelbanen. 

Belangrijkste aspect bij deze nieuwe tak van sport is het geluid. Bij padel is er sprake van kortstondig contactgeluid van de bal tegen het racket en van de bal tegen de wanden. Het geluid (pok-pok) heeft daardoor een impulsachtig karakter. Dit wordt als extra hinderlijk beschouwd.

Op zich sprak alles voor een padelbaan. Het plan is toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering en er bleek veel vraag naar uitbreiding met padelbanen. Een locatie werd ook gevonden, namelijk achter de kantine op de plek van de huidige tennismuur en naast baan 1 parallel hieraan. Hierbij werd rekening gehouden met zoveel mogelijk afstand tot de omliggende woningen. Ook kon de vereniging de padelbanen in principe financieren. De verwachting was dat uitbreiding met padel zou leiden tot extra ledenaanwas, vooral van jongere leden, en dus extra inkomsten voor de vereniging. Aanleg pastte binnen het bestemmingsplan. 

Maar problemen zouden kunnen ontstaan bij het verkrijgen van een omgevings-/ bouwvergunning. De gemeente Amersfoort zou zich bij het verlenen van de vergunning laten adviseren door de provincie op het gebied van geluid. Het bleek dat de gemeente Amersfoort voor beoordelingen van vergunningen waarin geluid een belangrijke rol speelt, zich laat adviseren door de provincie. Dat is dan met name door de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst).  De verwachting was dat de provincie de gemeente zou adviseren geen vergunning af te geven, ondanks het feit, dat de padelbanen, na een aantal technische maatregelen, zoals geluidsschermen, wel net binnen de normen zouden kunnen vallen.

Maar de commissie achtte daarnaast het handhaven van de goede relatie met de buurt én het voorkomen van allerlei juridische gevechten ook van belang. Ze gaven daarom hun advies de padelbanen niet aan te leggen. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.  Dit betekent dat er op het terrein van TC Hoogland geen padelbanen gerealiseerd gaan worden.  

Deel dit: