Bericht

Uit het fotoalbum van Trees van Vulpen

Geplaatst op 4 december 2022, 15:26 uur
Illustration

Afgelopen week kwam het verenigingsblad:  De bewaarsman van de Historisch Kring Hoogland uit. Hierin stond dit onderstaande artikel in de rubriek Uit het fotoalbum van Trees van Vulpen. Dit is geschreven door Gerard Hilhorst en bewerkt door Hoofdredacteur Arie van den Heuvel.

Vader Hendrik oogst met de handzeis

Voor de start van deze nieuwe rubriek ben ik op bezoek gegaan bij Trees van Vulpen. De reden dat ik haar bezocht ligt in het feit dat haar vader met een foto in het boek ‘Hoogland 100 jaar Martinuskerk’ staat. Dit boek werd in 1988 uitgebracht vanwege het 100-jarige bestaan van deze parochie. Op pagina 65 zien we haar vader aan het werk om het graan te oogsten. Deze foto is geplaatst bij het hoofdstuk Weekdagen zijn Werkdagen. De reden dat deze foto geplaatst is heeft te maken met het feit dat haar vader betrokken was bij het jaarlijkse oogstdankfeest dat begin oktober werd gevierd.

Even voorstellen
Trees van Vulpen is dochter van Hendrik van Vulpen. Hij had samen met zijn vrouw Doortje van Wee een boerderij, genaamd De Boelenhoef. Op deze boerderij is haar vader ook geboren. De Boelenhoef is gelegen aan de Boelenhoefseweg, vlakbij de plek waar in 1984 de Bunschoterstraat verlegd werd en door een brug, De Drie Sluizen, over de Eem aangesloten werd op de Radiumweg. De weilanden van deze boerderij grensden tot die tijd aan het mobilisatieterrein, daar waar in 2013 het huidige Meander Medisch Centrum is verrezen. 

Trees is geboren in de ijskoude winter van 1963, een paar dagen voor de roemruchte Elfstedentocht. Zij is getrouwd met Wim Wassink en samen wonen zij in Hoogland. Wim is geboren op een bijzondere plek, namelijk in het Koetshuis van proefboerderij De Schothorst. In Hoogland wonen vindt zij erg fijn, wetende dat het vroeger een dorp was met brede zandwegen, weilanden enz. ‘Je moet nu meer de Veluwe op om dit soort landschap te vinden. Toch is Hoogland nog steeds een heel gezellig dorp!’, aldus Trees. Wat zij ook zo waardeert is de gemoedelijkheid en de saamhorigheid. 

Op originele wijze met de handzeis oogsten
Trees vertelt het volgende over de foto: ‘Je ziet mijn vader, in een tijd waarin bijna alles al machinaal ging, op originele wijze met de handzeis oogsten. Hij heeft nog geleerd hoe het boerenwerk gedaan kon worden zonder machines.’ 
Nu zij deze foto weer ziet vraagt Trees zich af of een boer van de huidige generatie nog wel in staat is om met een handzeis te werken. Als zij deze foto nader bekijkt dan ziet zij dat deze foto gemaakt is op Kattenbroek, met op de achtergrond de Sint Martinuskerk en de nieuwbouw op de Engweg. ‘Ik kan mij nog herinneren dat op het huidige voetbalveld een graanveld was.’ Deze foto is in 1978 gemaakt door haar broer Henk. Hij ontdekte toen de fotografie. In die tijd had hij zelfs een donkere kamer om foto’s in te ontwikkelen. In die jaren had hij ook les over fotografie bij de toenmalige KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). 

Hij was een heel prettig mens: rustig, bedaard, evenwichtig
Nu we alle details van deze foto besproken hebben komt de vraag, wat het Trees doet om dit weer te zien. ‘Ik realiseer mij dat ik het altijd heel erg goed kon vinden met mijn vader. Hij was een heel prettig mens: rustig, bedaard, evenwichtig en je kon hem om raad vragen. Ik had ook altijd het gevoel dat hij goed wist waar hij mee bezig was en de ontwikkelingen in het boerenbedrijf goed volgde.’ 

Wilt u meer historische wetenswaardigheden weten, wordt dan lid van de Historisch Kring Hoogland. Ga naar hun site! -5-

 

 

Deel dit: