Project   

Hoogland - Dorpsinformatie

A
Geplaatst op 27 april 20, 05:05 uur

In Hoogland zijn veel initiatieven genomen die een rol spelen in de dorpsgerichte informatievoorziening:

  • Website HooglandSamen: Interactief platform
  • Het Hooglands Dorpsteam, voortgekomen uit het WBT, beheert de buurtbudgetten. Diverse werkgroepen zijn onder de vlag van het dorpsteam actief om kwetsbare dorpsgenoten te ondersteunen. De website die zij onderhouden, omvat ook een kalender met evenementen.
  • Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is voortgekomen uit de gemeenteraad van Hoogland en heeft tot taak om wat karakteristiek is in en voor het dorp in stand te houden en door te ontwikkelen.
  • Hooglandweb, powered by De Hooglander, met nieuwsberichten.
  • Er is een Wij-kaart
  • De Senioren wegwijzer, welke allerlei relevante adressen van voorzieningen voor senioren bevat. Deze wordt af en toe ook in een papieren versie uitgegeven.
  • De App “Mijn Hoogland” welke een activiteitenkalender bevat en Hooglands Nieuws. Te downloaden via de Playstore en Appstore.
  • Indebuurt033: Wijkplan en contactpersonen