Project
Idee

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan in Hoogland

Geplaatst op 20 november 2020, 10:04 uur

De gemeente gaat voor Hoogland een omgevingsplan maken, een plan waarin alle regels voor het gebruik en de inrichting van de leefomgeving bij elkaar komen. Tot nu toe stonden die regels in allerlei verschillende plannen en verordeningen. In Hoogland brengen we voor het eerst alle regels bij elkaar in één plan. Daarna doen we dat ook voor de rest van Amersfoort.
 
Vorig jaar zomer kregen de inwoners van Hoogland een brief van ons met de vraag om input te leveren voor het maken van een omgevingsplan. De binnengekomen reacties zijn verwerkt en als bijlage bij de zogeheten Nota van Uitgangspunten gevoegd. Op 8 december is  daar over gesproken in een informatieve Ronde van de raad. Op dit  moment wordt er gewerkt aan een  concept-ontwerpomgevingsplan Hoogland. De verwachting is dat dit rond de zomer klaar zal zijn. 

Toelichting

Besluit raad en hoe verder?
De gemeenteraad heeft op 26 januari 2021 deze Nota van Uitgangspunten vast gesteld. Het concept ontwerpomgevingsplan Hoogland is dan in de eerste helft van 2021 klaar. Wij hopen dan weer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. U kunt dan op dat concept reageren voordat de formele procedure start en het ontwerp omgevingsplan ter inzage wordt gelegd.

Omgevingsplan
U kent misschien het bestemmingsplan wel dat beschrijft wat waar mogelijk is in een gebied. Bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, wat groen moet blijven en waar bedrijven zich mogen vestigen. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan en andere gemeentelijke (beleids)regels en verordeningen zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het omgevingsplan gaat over de fysieke leefomgeving, zoals bouwwerken, water (systemen), milieu (bodem, lucht, geluid, geur) landschappen, ecologie, cultureel erfgoed, gezondheid en veiligheid. Dat de gemeente een omgevingsplan maakt, komt door de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in gaat.

Meer informatie over dit project kunt u lezen op de projectpagina www.amersfoort.nl/omgevingsplanhoogland

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Illustration
Entree Hoogland foto: Simon Lamme
Deel dit:
1 reactie

Henk van de Grootevheen

Hallo Natacha,
Dit is een heel mooi project met veel informatie voor alle Hooglanders.
vr 20 november 2020 10:32
Wil je reageren? Meld je dan aan.