Activiteit

De viering van Sacramentsdag

zondag 19 juni 2022 , 9:00 - 11:30 uur
Illustration

Sacramentsdag is een hoogfeest dag binnen de katholiek kerk. Het is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren.

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.

We vieren Sacramentsdag in de Sint Martinus kerk te Hoogland. Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de pastorie tuin. Tezamen met het St. Martinus koor, de muziekvereniging Sint Caecilia, Jeugdkoor Sint Martinus, bruidjes en jonkers volgen de gelovigen de stoet naar rust altaar, alwaar het allerheiligst aanbeden wordt.

Locatie
Sint Martinuskerk
Kosten
Gratis
Kosten toelichting
Een vrijwillige bijdrage is wenselijk.
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)

Deel dit: