Organisatie

Duurzaam Hoogland

Informele groep

Duurzaam Hoogland is een platform van Hooglanders die op de een of andere manier een positieve bijdrage willen leveren op het gebied van duurzaamheid. Het is een broedplaats voor mensen die concrete activiteiten willen bedenken, (laten) uitvoeren en communiceren op het gebied van duurzame ontwikkeling. Duurzaam Hoogland wil onderdak bieden aan deze activiteiten.
Dat kan in principe op elk gebied waar winst op duurzame ontwikkeling valt te behalen.Enkele voorbeelden:
-       Isolatie en bespaarprojecten: “Plan de Ham”, ‘Mijn cv is ok”, Zonneboiler
-       Projecten die onder de energiecoöperatie ‘Zon op Hoogland’ kunnen vallen
-       Voorlichting (en collectieve inkoop) zonnepanelen
-       Mobiliteitsprojecten: buurtauto, leenauto
-       Watervriendelijke tuin: hydroblokken, actie Steenbreek
-       Biologisch verantwoord voedsel: Willem en Drees
-       Landschapsbeheer: landschapspad Hoogland-West, knotwilggroep
 
Natuurlijk hoeft en kan niet iedereen die nu aan het platform deelneemt, aan alle mogelijke ontwikkelingen bijdragen. Het platform zal dus of specifieke werkgroepen kennen die aan een project werken; één of meer stichtingen voortbrengen die haar eigen weg gaat, etc. Daarnaast wil Duurzaam Hoogland de gesprekspartner met de gemeente en andere stakeholders zijn.

Deel dit: