Bericht

Gemeenteraad beslist over nieuw zwembad in Hoogland

Geplaatst op 2 juli 2022, 09:46 uur
Illustration

Het zwembad aan de Sportlaan moet worden vernieuwd. De gemeenteraad kan binnenkort kiezen uit meerdere voorstellen. Het huidige gebouw is meer dan 40 jaar oud en afgeschreven. Het voldoet niet meer aan de eisen die je aan een overdekt zwembad mag stellen.

Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met de gebruikers van het zwembad, met verenigingen en met ondernemers. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft bovendien laten onderzoeken hoe de bewoners van Hoogland denken over de toekomst van het zwembad.

Zwembad moet in Hoogland blijven
De VDH weet dat Hooglanders vooral willen dat het zwembad in het dorp blijft; dichtbij huis dus. Dat blijkt uit een recent onderzoek. Het is voor veel bewoners een basisvoorziening. Aan de Sportlaan hebben duizenden kinderen hun eerste zwemlessen gevolgd. Ouderen trekken er dagelijks baantjes om hun conditie op peil te houden. Behalve die praktische bestemmingen heeft het zwembad ook een aantoonbaar sociale functie.

De VDH pleit voor eenvoud. Een extra baan is wel belangrijk, maar een bad met ‘glijbanenvertier’ is echt niet nodig. Dat kost alleen maar ruimte en daar hebben we te weinig van. Zo’n bad met recreatiefunctie trekt mensen van buitenaf aan en dat zorgt weer voor onnodig veel verkeersdrukte, vindt de VDH.

Meerdere opties
Het lijkt logisch om het zwembad op de huidige plek te herbouwen. Maar dat vindt de VDH een minder goed idee. Het gebouw wordt sowieso groter, omdat er minimaal één baan extra in het bad moet komen. Uitbreiding op deze plek gaat ten koste van groen. Dat wordt allemaal wel erg krap daar. Daarbij heb je dan één tot twee jaar geen zwembad.

Dan lijkt nieuwbouw dus meer voor de hand te liggen. Eén van de mogelijke, nieuwe locaties is het parkeerterrein aan de Schothorsterlaan tussen basisschool De Kosmos en de atletiekbaan. Die plek is goed bereikbaar voor fietsers en auto’s. En er blijft ruime parkeergelegenheid aanwezig.

De andere locaties roepen in eerste instantie meer bezwaren op. Zo is het plein op het Kraailandhof genoemd. Daar wordt nu de markt gehouden. En ook het terrein naast de gymzaal (tankstation en garage Kreijne) staat in de plannen. Deze plek heeft als voordeel dat zwembad en gymzaal in één voorziening ondergebracht kunnen worden. De grond op die locatie is echter niet in handen van de gemeente.

Nieuwe gemeenteraad kiest
De nieuwe gemeenteraad gaat zich na het zomerreces buigen over het opknappen van het huidige zwembad (eventueel met uitbreiding en verduurzaming), of het wordt nieuwbouw (eventueel met uitbreiding en een extra recreatiefunctie). De kaders staan al beschreven in het nieuwe coalitie-akkoord: “Het zwembad moet in Hoogland blijven, zonder dat het ten koste gaat van waardevolle natuur“. In ieder geval nadert het einde van het bekende pand aan de Sportlaan.

Deel dit: