Bericht

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Geplaatst op 24 december 2022, 13:12 uur
Illustration

In 1974 besloot de Tweede Kamer dat de zelfstandige gemeente Hoogland op moest gaan in de gemeente Amersfoort.
Amersfoort had behoefte aan woningen en er wat de weinig grond binnen de gemeente om aan die behoefte te voldoen.  Hoogland bestond uit een kern met daaromheen veel landerijen en boerderijen. Daar kon dus gebouw worden! Veel boeren stopten met hun bedrijf of vertrokken naar elders. Sindsdien staan daar wijken als Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland, Vathorst etc.
Die annexatie mocht van de Tweede Kamer onder de voorwaarde dat er een Dorpsraad kwam die zelfs instemmingsrecht had. Na tien jaar was dat de gemeenteraad te lastig, zodat men besloot om de Dorpsraad op te heffen. Er moest wel iets voor in de plaats komen dat de belangen van het dorp zou blijven behartigen. Dat werd dus de VDH.


De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft als voornaamste doelstelling de dorpse identiteit van Hoogland te bewaken. Dat doen we door op verschillende terreinen actief te zijn.

Zo kent de VDH een drietal commissies die de vinger aan de pols houden als er veranderingen op til zijn. We kennen de commissie Verkeer, de commissie Ruimtelijke Ordening en wonen en de commissie Welzijn.
Op de site van de VDH kun je zien waar de commissies mee bezig zijn. Zo is onder meer nu de nieuwbouw of renovatie van het Zwembad een hot item. Ook de energietransitie (waaronder zonnevelden en windmolens) heeft onze warme belangstelling

Zonder leden kan de VDH geen vuist maken. Het zou daarom goed zijn als veel Hooglanders lid worden van de Vereniging. Dat kan makkelijk, kijk maar op de site van de VDH.
 

Deel dit: