Bericht

Brochures over Bomenroute en Landschapspad in Hoogland-West

Geplaatst op 24 februari 2023, 19:59 uur
Illustration

De Flora- en Faunagroep Hoogland-West zet zich al jaren in voor het behoud van dit unieke stuk buitengebied, dat intensief gebruikt wordt door wandelaars en fietsers. Dat doet de groep door voorlichting te geven én door met vrijwilligers te helpen met het knotten van wilgen en het onderhouden van de houtwallen.
De groep heeft recent twee brochures uitgebracht over de mooie wandelroute. U kunt ze op de website van de Vereniging Dorpsbelangen downloaden.

Hoevenlandschap en Slagenlandschap
Het prachtige buitengebied Hoogland-West wordt begrensd door de Bunschoterstraat (de N 199), de snelweg A1 en de rivier De Eem.
Het zuidelijke deel van Hoogland-West wordt gekarakteriseerd als een hoevenlandschap. De percelen zijn onregelmatig. Er zijn veel houtwallen en her en der verspreid liggen de diverse boerderijen. Om voor een goede afwatering te zorgen werden hier kanalen gegraven: De Malewetering en de Overzeldertse Wetering.
Het noordelijke deel wordt ook wel slagenlandschap genoemd. Daar liggen de polders De Slaag, Zeldert en De Haar. Dit gebied kenmerkt zich door grotere regelmatige kavels (slagen).

Bedreigd
Het gebied werd bedreigd door bebouwing en wordt nu ook bedreigd door de mogelijke komst van twee grote windturbines, die grote gevolgen zullen hebben voor de flora- en fauna in het gebied en voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Bomenroute en Landschapspad
In het zuidelijk deel van het gebied vindt u de Bomenroute die over het Landschapspad loopt. Dit Landschapspad is al eerder ontwikkeld en start bij café 'De Plank'. De Flora- en Fauna groep heeft nu een tweetal mooie informatieve brochures ontwikkeld over dit gebied. U kunt ze op de site van de Vereniging Dorpsbelangen downloaden. Beslist aan te raden, als u daar gaat wandelen!
Het zijn: 
- Het Landschapspad in Hoogland-West
- De Bomenroute in Hoogland-West

Link
* Klik hier voor de twee brochures

Deel dit: