Bericht

Petitie aan kardinaal Eijk: Verbied Woord- en communievieringen niet

Geplaatst op 15 april 2023, 13:17 uur
Illustration

Ongetwijfeld bent u via de kranten of andere media op de hoogte van het nieuwe beleidsplan over vieringen in het aartsbisdom Utrecht dat per 1 januari 2023 is ingegaan. Dit beleidsplan, dat te vinden is hier te lezen en gaat over eucharistievieringen, gebedsvieringen en woord- en communievieringen.
Kern van het beleidsplan is om de eucharistieviering centraal te stellen en de woord- en communievieringen op termijn af te schaffen. Zelfs woord- en communievieringen waarin een diaken voorgaat, zijn dan niet meer toegestaan.
De woord- en communievieringen werden rond 2000 door de Nederlandse Bisschoppenconferentie toegestaan, omdat er een tekort was aan priesters. In de woord- en communievieringen konden de parochianen in Nederland toch nog de H. Communie ontvangen. Nu het priestertekort nog nijpender is geworden, heeft kardinaal Eijk besloten – geheel in strijd met de logische maatregel van 2000 – om de woord – en communievieringen in het aartsbisdom in een tijdsbestek van vijf jaar af te bouwen. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2028 in het aartsbisdom in de weekenden alleen nog eucharistievieringen mogen plaatsvinden en dat parochianen voor het ontvangen van de H. Communie dan naar een Eucharistieviering in de Eucharistische centra en/of naar de dan nog geopende kerken moeten gaan.

Het besluit van kardinaal Eijk stuit veel katholieken tegen de borst. Wellicht ook bij u?
Een aantal verontruste parochianen in het oosten van het bisdom Utrecht heeft daarom de werkgroep Samen Sterk, Samen Kerk opgericht. Deze werkgroep heeft een petitie opgesteld met het verzoek aan kardinaal Eijk om af te zien van dit beleidsplan.
U kunt deze petitie vanaf komend weekend ook achter in de Sint Martinuskerk vinden.

Als u wilt, teken dan de petitie en lever deze in via de brievenbus van de pastorie of in de doos achter in de Sint Martinuskerk. Wij zullen zorgen dat de petities op de Maliebaan in Utrecht komen.

U mag de getekende petitie ook zelf sturen naar de kardinaal. Het adres is: Maliebaan 38-40, 3581 CR Utrecht.
Met deze actie sluiten wij aan bij andere acties van diverse parochies binnen ons bisdom. Er zijn al vele duizenden petities ondertekend! 

U kunt de petitie ook digitaal ondertekenen via de onderstaande link 

Deel dit: