Bericht

15 inwoners van onze stad verrast met een koninklijke onderscheiding

Geplaatst op 26 april 2023, 13:55 uur
Illustration

Vandaag op de laatste werkdag voor de verjaardag van onze koning was er een lintjesregen. Een 4 tal inwoners in Hoogland werden hedenmorgen verrast. Dit waren:

Edwin de Groot
De heer E. (Edwin) de Groot (51 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Al 25 jaar is hij lid en vrijwilliger van Badminton Amersfoort Noord (BAN). Hij is een graag geziene, positief ingestelde, veelzijdige en betrokken verenigingsman. Medeorganisator van recreatieve activiteiten zoals toernooien, gezelligheidsavonden, feesten en seizoenafsluitingen. Hij is lid van de activiteitencommissie en daarnaast lid van de barcommissie. Na het behalen van zijn trainerslicentie (SL-2) traint hij nu zelfstandig jeugdteams. Vanaf 2009 tot heden is de heer De Groot medeorganisator van de clubkampioenschappen. In 2017 kreeg hij de erepenning van de overkoepelende sportbond Badminton Nederland (BNL) voor meer dan 15 jaar buitengewone verdienste voor BAN (Badminton Amersfoort Noord). Ook binnen zijn werk is hij actief als vrijwilliger, onder andere gericht op de integratie van buitenlandse werknemers.

Frans Boonekamp
De heer F. (Frans) W.M. Boonekamp is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Tot zijn pensionering in 2020 was de heer Boonekamp werkzaam als huisarts bij het Gezondheidscentrum Hoogland. Hij was medisch directeur van de stichting Diamuraal (2006 2009) en ontwikkelde ook een protocol om diabetespatiënten zo lang en goed mogelijk in de eerste lijn te behandelen. Daarnaast droeg hij bij aan een nieuw ICT-systeem. Van 2012-2015 was hij projectleider cardiovasculair risicomanagement bij de stichting Diamuraal. Van 2000 tot 2019 was hij lid van de voorbereidingscommissie dienstenstructuur van de Huisartsenvereniging Eemland. Hij zette mede de huisartsenpost Eemland op en sinds de oprichting van de Coöperatieve Dienstenstructuur Eemland (samenwerkingsverband met drie huisartsenposten) was hij daarvan bestuurslid (2000-2019). Hij was medisch coördinator (2010-2012) en bestuursvoorzitter (2012-2017) van het Medisch Coördinerend Centrum Eemland. Hij was oprichter van de stichting HOED (huisartsen onder een dak) en later het Gezondheidscentrum Hoogland. (2013-2020). Van de Huisartsenpost Eemland was hij van 2015 tot 2019 voorzitter. Voor de muziekvereniging St. Caecilia is hij vanaf 2021 penningmeester. Vanaf 2022 is hij voorzitter van de commissie Opleiding en Registratie SCEN-artsen.

Marcel Stortelers
De heer M. (Marcel) J.W. Stortelers (57 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Voor Badminton Amersfoort Noord was hij 1998 tot 1992 redacteur van het clubblad en tot 2021 ledenadministrateur. Hij inde de contributie en leverde informatie aan voor de penningmeester. Hij was contactpersoon voor nieuwe leden. Vanaf 2000 is hij coördinator van de barcommissie en verzorgt hij de inkoop voor de sportzaal en de sporthal. Daarnaast is hij barmedewerker en opent hij de accommodatie. Daarnaast verzorgt hij de schoonmaak van de kantine. Vanaf 2010 is hij lid van de wervingscommissie en organiseert mede wervingsacties zoals de BAN Open Dag en het Ouder Kind Toernooi. 

Truus van Middelaar
Mevrouw G.A. (Truus) van Middelaar (71 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Van Middelaar is vanaf 1975 secretaris van het Sint Martinuskoor in Hoogland. Zij is de stuwende kracht binnen het koor en coördineert onder andere het overleg met collegakoren over de invulling van het rooster bij vieringen in de St. Martinuskerk binnen de parochie Onze Lieve Vrouwe Amersfoort. Daarnaast is zij lid van de commissie en programmacommissie van het Oecumenisch Kerstconcert. Zij verzorgt ook het programma voor het Kerstconcert dat jaarlijks wordt gehouden in de St. Martinuskerk. Vanaf 2013 is zij bestuurslid van het Orgelfonds St. Martinus. Zij was medeoprichter van het Orgelfonds voor de instandhouding van het historische orgel in de Sint Martinuskerk in Hoogland. Als voorzitter Kerkhofcommissie Langenoord in Hoogland (2002-2008) zette zij een nieuwe administratie en een nieuw reglement op. Van 2010-2017 was zij vrijwilliger dodenherdenking bij de Stichting Oranjecomité Hoogland. Sinds 2019 is mevrouw Van Middelaar lid van de BHV organisatie in Hoogland. 

Op deze ochtend zijn ook een aantal foto's gemaakt. Zo zien we Truus van Middelaar, Frans Boonekamp en tot slot een groepsfoto. Bijgaand ook een PDF bestand van de bijzondere editie van de Staatscourant. Maar ook is het livebeeldverslag van deze ochtend te zien.  Team Hoogland feliciteert alle gedecoreerden van harte met hun onderscheiding. -5-


Deel dit: