Bericht

VDH dringt aan op klankbordgroep rond bouwplannen In den Gloeiende Gerrit

Geplaatst op 3 mei 2023, 21:19 uur
Illustration

Zoals bekend verkeert het pand In den Gloeiende Gerrit, gebouwd in 1930, in slechte staat. Zó slecht dat de eigenaar besloten heeft de horecafunctie van het gebouw te stoppen en een wijziging van bestemming tot wonen bij de gemeente aan te vragen. De gemeente is daar inmiddels mee akkoord gegaan.

Waarschijnlijk wordt ‘In den Gloeiende Gerrit’ volledig afgebroken en met een eigentijdse uitstraling weer opgebouwd. In het gebouw kunnen dan woningen en eventueel kleinschalige (ambachts)werkplaatsen komen. Op het terrein – zo is het idee – komt dan een beperkt aantal woningen, gesitueerd rond een brink. Deze woningen moeten een landelijke uitstraling krijgen. Stadsarchitect De Wit sprak tijdens een informatiebijeenkomst op 24 april over zogenaamde ‘schuurwoningen’ (zie foto). 

Nog veel zorgpunten
De reacties van de aanwezigen op deze bijeenkomst waren op zich niet negatief. Wel sprak men zorg uit over de ontsluiting van het terrein, over de hoogte van de huizen, over het aantal huizen, over het behoud van bomen en over het behoud van het historische karakter van de boerderij.

Op veel vragen kon nog geen concreet antwoord worden gegeven. De ontwikkelaar gaf aan dat het nu om een impressie ging en dat zodra de plannen concreter worden er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd wordt.

Klankbordgroep
De  Vereniging Dorpsbelasngen Hoogland (VDH) dringt er bij de ontwikkelaar en de gemeente op aan om een participatiegroep of klankbordgroep in te stellen. De voorzitter van de VVE van het naburige appartementencomplex 'De Toren van Helena’ sloot zich daarbij aan.

Bron: Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Deel dit: