Bericht

Hulp bij schadeclaims voor daling woningwaarde door windmolens op Isselt

Geplaatst op 4 december 2023, 16:42 uur
Illustration

Het zogenaamde ‘Windplan Isselt’ voorziet in de bouw van twee windturbines van minimaal 210 meter hoog, pal aan de rand van de Eem. Als dit plan wordt gerealiseerd, dan heeft dat grote gevolgen voor omwonenden en de omliggende natuur.

Het platform ‘Stop Windplan Isselt’ heeft inmiddels de mogelijke schade berekend en voorziet een daling van de woningwaarde voor 8.000 huishoudens. Het platform heeft besloten deze bewoners hulp te bieden bij het claimen van de schade, als dat onverhoopt nodig is.

Uitgebreide informatie op de website van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland.

Deel dit: