Bericht

Zwembad Hoogland in park Schothorst

Geplaatst op 17 juni 2024, 22:51 uur
Illustration
profile picture
Behoud Park Schothorst

Vergaande plannen om op het terrein met MIA (Schothorsterlaan 5) het nieuwe zwembad van Hoogland te bouwen.
De gemeente ziet dit als voorkeurslocatie omdat het de grond al in bezit heeft en het al een sportlocatie is.
Als enige bezwaar wordt de mogelijke parkeer/verkeersdrukte gezien. Dit zien wij anders. Wat ons betreft zijn er nog een aantal zware, gegronde bezwaren. Wij hebben hierover ingesproken tijdens de raadsvergadering op dinsdag 4 juni j.l..

Ten eerste: de verstening van Park Schothorst. Dit neemt al jaren toe, waarbij stapje voor stapje delen van het Park worden afgesnoept en worden verhard, of pogingen daartoe worden gedaan. De padelbanen zijn hier het meest recente voorbeeld van, samen met de nog altijd lopende herontwikkeling van Schothorsterlaan 88. De langzame verstening van het park baart ons grote zorgen, zowel voor het huidige karakter en de balans van het park, als ook het belang voor de komende generaties.

Ten tweede de aantasting van zichtlijnen in het park. Het verschil tussen een paar groene sportvelden en een stenen zwembad, van flink wat meters de hoogte in, is groot. Dit tast de zichtlijnen aan en daarmee de beleving van het groen en het park gevoel. Absolute rode lijn hierbij is de bouw van een sporthal. Officieel nog geen onderdeel van het plan wat nu op tafel ligt, maar een grote wens van MIA en overduidelijk de reden waarom MIA meewerkt. Echter, het volume en met name de hoogte van een sporthal past wat ons betreft absoluut niet bij Park Schothorst.

Wij pleiten dan ook voor een integrale benadering en het kijken naar geheel Park Schothorst, in plaats van naar individuele ‘’postzegels’’. Het MIA terrein staat niet op zich zelf, maar ligt midden in het park. Het is van groot belang het perceel in relatie te zien met de omgeving en omliggende stukken park. Het is daarom ook essentieel om de ontwikkelingen rondom Schothorsterlaan 88 hierin mee te nemen en mee te laten wegen.

Op dinsdagmiddag 18 juni zal de raad hierover (voorkeurslocatie zwembad) een besluit nemen. Ook dan is het van groot belang in grote getalen aanwezig te zijn in het stadhuis.

Deel dit: