organisatie

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Non-profit

Het doel van de VDH is de instandhouding van de identiteit van het dorp en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, het milieu en de ruimtelijke ordening in en rond Hoogland. Daarnaast wil de VDH activiteiten ondersteunen van dorpsgenoten die hetzelfde doel nastreven en samenwerken met andere verenigingen en organisaties die zich ook bezighouden met een leefbaar Hoogland.


De vereniging streeft geen politiek doel na en heeft geen enkele binding met politieke partijen. Wel worden politieke partijen soms ingeschakeld om via druk in de raadsvergaderingen bepaalde standpunten naar voren te brengen wanneer die naar het inzicht van de VDH ten goede komen aan Hoogland.

Deel dit:
Contactpersonen van Vereniging Dorpsbelangen Hoogland
Personen verbonden aan Vereniging Dorpsbelangen Hoogland
Vragen van Vereniging Dorpsbelangen Hoogland
2 berichten van Vereniging Dorpsbelangen Hoogland