organisatie

Gebiedscoöperatie Eemland

Non-profit, Onderneming, Netwerkorganisatie

Met burgerkracht pakken wij de handschoen op van de transitie van de
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daarbij zetten we ons proactief in voor de
inrichting onze woon-, leef- en werkomgeving en werken wij samen met de andere spelers. Zo
werken we aan het nieuwe publiek-burgerlijk-privaat speelveld, waarin plaats is voor
iedereen.


Gebiedscoöperatie Eemland brengt verschillende burgerorganisaties samen zoals coöperaties,
burgerinitiatieven, stichtingen, (impact) ondernemers, ZZP'ers en natuurlijke personen die
onze visie onderschrijven. Samen werken we aan een duurzame en inclusieve regio en
geven vorm aan het nieuwe publiek-burgerlijk-privaat speelveld.Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten
en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen en versterken door lokale
oplossingen. We richten ons in eerste instantie op 4 thema’s
● Voedsel, zie ook Eerlijk eten uit de Streek
● Energie, zie ook Eemland Energie
● Lokaal Monetair systeem
● Arbeidsparticipatie
● Wonen, zie ook GedragenWonen.nl


Doe jij met ons mee of wil je meer informatie, neem gerust contact met ons op.


info@gebiedscooperatie-eemland.nl


 


Voor meer informatie zie ook deze link.

Deel dit: