organisatie

Stadskrachtacademie (Amersfoort)

Onderneming, Netwerkorganisatie

Verbindt, ontzorgt en faciliteert het gezamenlijk leren over publieke thema's voor onze stad


Om ervoor te zorgen dat goede sociale, duurzame en circulaire ideeën in Amersfoort uitgebroed kunnen worden en kunnen groeien en bloeien, is het belangrijk dat we met elkaar een ondersteunend ecosysteem van werkvormen en leeraanbod creëren. Hierdoor kunnen inwoners (sociaal)ondernemers, ambtenaren, raadsleden en professionals elkaar vinden, met elkaar vak- en praktijkkennis uitwisselen en van elkaars kracht leren. Bij de Stadskrachtacademie leren we van en met elkaar, zodat we de stad mooier kunnen maken.


Aanbod


Enkele voorbeelden:


•    BIj de Stadskachtacademie kunnen we stadsgesprekken organisereen. Een voorbeeld is een dialoog over het beleidskader inclusieve stad, samen weten we meer!
•    Bij de Stadkrachtacademie kunnen we met elkaar onderzoeken hoe we wijken aardgasvrij kunnen maken en hoe we dat sociaal en op inclusieve wijze kunnen organiseren?
•    Of misschien wil jij als ambtenaar / raadslid graag een keer rondgeleid worden of ervaring opdoen bij de initiatieven waar je stukken over gaan?


Voor meer mogelijkheden zie: Stadskrachtacademie (Amersfoort)


De Stadskrachtacademie begint in Amersfoort. Stadskrachtacademie (Amersfoort) is onderdeel van Stadskrachtacademie.nl, een online plek waar we lessen en webinars met elkaar kunnen delen

Deel dit:
Contactpersonen van Stadskrachtacademie (Amersfoort)
Bekijk Stadskrachtacademie (Amersfoort) ook in