Organisatie

Buurtbestuur Hoogland-1

Informele groep

In Hoogland is een aantal buurtbewoners samen met (welzijns-)professionals uit het dorp actief in het Buurtbestuur. Sinds 2017 is deze samenwerking op het gebied van welzijn gestart. Bewoners en lokale initiatieven krijgen meer invloed, meer mogelijkheden en zo nodig financiële ondersteuning. De welzijnscoördinator in Amersfoort, Indebuurt033 coördineert dit proces en ondersteunt het Buurtbestuur. Zo is in Hoogland-Kattenbroek een Buurtnetwerker aangesteld. Aan de hand van een wijkplan (dat jaarlijks wordt bijgesteld) kunnen inwoners en lokale organisaties vier keer per jaar een beroep doen op de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt033 . Een financiële bijdrage kan een mooie (start-)motor zijn om initiatieven op sociaal vlak verder te ontplooien in het dorp. 


Belangrijke thema's
Belangrijke thema's in dit wijkplan zijn: 1) Omzien naar elkaar, 2) Ontmoeten, 3) Aandacht voor kinderen en jongeren, 4) Een gezonde wijk voor iedereen, 5) Informatie voor iedereen en 6) Actief betrokken.
Het Buurtbestuur zet zich in voor activiteiten die bijdragen aan meer 'naar elkaar omzien'. Door te luisteren, te verbinden, te organiseren en te adviseren. En natuurlijk door de mooie verhalen met elkaar te delen.


Van idee tot uitvoering
Heeft u een goed idee voor de buurt? Wij helpen graag mee te denken bij de uitwerking van het plan! Voor activiteiten die een praktische uitvoering van het Wijkplan beogen (zie: Wijkplan Hoogland / Kattenbroek), kunnen wij meedenken hoe u voor dit initiatief subsidie zou kunnen krijgen. Handig? Neem dan contact op met de buurtnetwerker Eefke Wesdorp, of doe direct een subsidieaanvraag via www.indebuurt033.nl


Toekomstgericht:
Buurtbestuur ondersteunt een ontwikkelings-proces naar een dorp waar meer mensen:
• betrokken en actief zijn en blijven m.b.t. elkaars welzijn en eigen plezier;
• meedoen en meedenken naar steeds meer inbreng en invloed van bewoners op hun eigen welzijn.


Bent u een bewoner die mee wil denken en/of doen, stuur dan een mail naar de buurtnetwerker of een van de deelnemers van Buurtbestuur Hoogland.

Illustration
 
Documenten
Deel dit:
Contactpersonen van Buurtbestuur Hoogland-1
Personen verbonden aan Buurtbestuur Hoogland-1