organisatie

Lionsclub Hoogland

Non-profit

De Lionsclub is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclub maakt deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie ongeveer 1,4 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. Lions zijn actief in 208 landen en tellen tezamen 46.000 clubs. Voor personen in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar zijn er de Leo Clubs. We zijn een gemêleerd gezelschap, geen heren en dames in grijze pakken, met allemaal hetzelfde doel: iets doen voor de samenleving in de eigen regio. Daarbij is het gezellig en zijn de activiteiten vaak een familieaangelegenheid, omdat gezinsleden ook vaak meehelpen wanneer dit nodig is. 

Deel dit:
Contactpersonen van Lionsclub Hoogland