Heleen Vonk

Geïnteresseerd
Mijn werk en hobbies

ONDERSTEUNING MANTELZORGERS
Ben je mantelzorger en op zoek naar informatie of steun? Indebuurt033 biedt onder andere:


Informatie en advies
Onze mantelzorgcoördinatoren adviseren en begeleiden mantelzorgers en brengen hen in contact met lotgenoten en/of andere netwerken.
(Lichte) ondersteuning.
O.a. Luisterend oor, cliëntondersteuning, praktische ondersteuning, het inzetten van vrijwilligers om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, themabijeenkomsten (bijv. over dementie), trainingen (zie agenda op deze website).
Ontmoeting met andere mantelzorgers.
O.a. netwerkversterking en ontmoetingsgroepen.


Waar kunt u als mantelzorger terecht?
Wilt u meer weten en op de hoogte blijven van mantelzorg activiteiten of heeft u behoefte aan individueel contact neem dan contact op met  de mantelzorgcoördinator Heleen Vonk. U kunt mailen naar noord@indebuurt033.nl


U kunt natuurlijk ook altijd terecht met vragen bij onze informatiewinkel Noord in het Pluspunt, Hof der gedachten 26. Daar staan de maatschappelijk dienstverlener en de vrijwilliger voor u klaar.


Handige websites
Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.


Regelhulp, een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.


Expertise centrum mantelzorg, hét landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning.