Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Dit project is afgerond
Project

Renovatie of nieuwbouw zwembad Hoogland

Geplaatst op 8 april 2022, 08:51 uur
Illustration

Zwembad Hoogland is aan renovatie toe. Naast renovatie op de huidige plek, is het ook denkbaar dat er op de huidige locatie of een andere plek in/rond Hoogland een nieuw zwembad komt. In de komende periode wil de gemeente deze scenario’s bespreken met belanghebbenden. 

Toelichting

Zwembad Hoogland is sterk verouderd, zowel technisch als qua mogelijkheden voor het gebruik van het bad. Met name de aflopende bassindiepte en het ontbreken van beweegbare bodems in zowel het doelgroepen- als het wedstrijdbad leiden tot knelpunten in het gebruik. Verduurzaming is bij zowel renovatie als nieuwbouw het uitgangspunt. De mogelijkheden en kosten verschillen per scenario.

Scenario’s: renovatie of nieuwbouw

Voor de toekomst van het zwembad heeft de gemeente bureau Synarchis gevraagd een aantal scenario’s te beschrijven.

Dat zijn de volgende drie scenario’s geworden:

  • In stand houden zwembad Hoogland in huidige vorm.
  • Renovatie met uitbreiding wedstrijdbad van 5 naar 6 banen.
  • Nieuwbouw, op een nog te bepalen locatie in de nabijheid van het huidige zwembad.

Op de projectenpagina op de gemeentelijke website kunt u per scenario kort lezen wat het inhoudt.  Daarnaast kunt u daar de Powerpoint presentatie bekijken.

Bespreken met klankbordgroep en raadplegen omwonenden
In de periode tot de zomer van 2022 worden de scenario’s besproken in een klankbordgroep met belanghebbenden zoals de zwemverenigingen en vereniging dorpsbelangen Hoogland. Omwonenden en individuele gebruikers van het zwembad worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten, waar zij de uitnodiging krijgen om aandachtspunten, zorgen en wensen mee te geven aan de gemeente en te reageren op een concept voorstel aan de raad. De gemeente brengt alle belangen en aandachtspunten per scenario en reacties in beeld, zodat ook de gemeenteraad hier goed zicht op krijgt. In overleg met de klankbordgroep komt de gemeente tot een advies voor een voorkeursscenario, dat voor de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Contact
Paul Louwerse, projectmanager, p.louwerse@amersfoort.nl of 14033

Deborah Boer, assistent projectmanager, de.boer@amersfoort.nl of 14033

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
In overleg met de klankbordgroep komt de gemeente tot een advies voor een voorkeursscenario, dat voor de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Klaar
Deel dit: